ADVISEUR EN COPILOOT


Ik ben een ervaren gesprekspartner voor de top van organisaties: bestuur, toezicht en medezeggenschap. Als spreekwoordelijke copiloot vlieg ik graag met je mee als steun en toeverlaat. Dat kan ik voor je zijn bij verschillende soorten vraagstukken en in verschillende rollen.

Zoek je een ervaren adviseur omdat het niet gaat zoals je zou willen, je met iets geconfronteerd wordt waar je je geen raad mee weet, of omdat je je alleen voelt of juist heel druk? Ik kan heel goed vragen, luisteren, analyseren en met je meedenken.

Wil je advies over verbetering van de strategie of cultuur van de organisatie waar jij (mede‑)verantwoordelijk voor bent? Ik kan je helpen met een enkel gesprek en desgewenst bij de uitwerking van een complete verbeteraanpak.

Wil je de cultuur van een organisatie(‑onderdeel) doorlichten? Bijvoorbeeld omdat het er niet lekker loopt en je wilt weten hoe je dat met draagvlak kunt verbeteren? Ik ben zeer bedreven in het voeren van, waar nodig moeilijke, gesprekken en geef je vervolgens een compact, praktisch en uitvoerbaar advies.

Zoek je tijdelijk een bestuurder ter vervanging of aanvulling? Om de bezem er doorheen te halen, een verandering in gang te zetten of juist om rust te brengen, dan neem ik met genoegen de taak van interim-bestuurder op mij.

Wil je een begeleider van je intervisiegroep? Ik help jullie om het niveau van het gesprek hoog te houden.

Zoek je iemand die de verbinding kan leggen tussen inhoud en proces op je congres of managementbijeenkomst? Ik sta in voor een betekenisvolle dag die de beweging versterkt die jij met je organisatie voor ogen hebt en ik kan de dag mede-voorbereiden en voorzitten.

EXPERTISE EN AANPAK


Ik kan goed kijken, goed luisteren en scherp analyseren. Confronterende vragen ga ik niet uit de weg.

Mijn expertise ligt bij leiderschap, strategie en cultuur van de organisatie. Als je daarin beweging en verbetering wilt krijgen, dan kan ik daarbij helpen. Samen bespreken we wat voor jou de best passende aanpak is. Dat is vanzelfsprekend afhankelijk van jouw vraag. In onze gesprekken geef ik richting aan de hand van een aantal gespreksonderwerpen zoals eigenaarschap, leren, governance, vertrouwen en veiligheid. Jouw leiderschap en jouw rol staan centraal. Drie ogenschijnlijk simpele vragen gebruik ik meestal als basis voor gesprekken. Wat doe je? Waarom doe je dat? Hoe kun je het beter doen?

We zorgen er samen voor dat je een passend antwoord krijgt op jouw vraagstukken. Hoe klein of groot die ook zijn.

Mijn adviezen zijn altijd compact, praktisch en uitvoerbaar. In iedere rol geef ik tussentijdse updates en heldere adviezen na afloop.

OPLEIDING EN ERVARING


Ik ben opgeleid als arbeid‑ en organisatiesocioloog en gepromoveerd als cultuursocioloog. De invloed van cultuur op het succes van organisaties was het onderwerp van mijn proefschrift en op dat thema heb ik mijn hele werkzame leven voortgebouwd.

De laatste jaren was ik bestuurder van een van de grootste primair onderwijskoepels van het land, met de focus op leiderschap, strategie en cultuur van de instelling. Wat doen we? Waarom doen we dat? Hoe kunnen we het beter doen? Het lijken simpele vragen en het is wellicht lastig om antwoorden te vinden, maar ik zet mij er tot op de dag van vandaag met heel veel plezier voor in.

Voordat ik bestuurder werd in het PO heb ik veel ervaring opgedaan als programmaleider en bestuursadviseur in het HBO. Die rollen kon ik goed vervullen omdat ik wist wat er in grote onderwijsorganisaties speelde; ik was er immers plaatsvervangend directeur, manager, adviseur, onderwijsinnovator en docent. Daarvoor had ik ook al in andere sectoren gewerkt, zoals bij de Nederlandse Spoorwegen en bij een commercieel marketing- en communicatiebureau.

Naast meerdere toezichthoudende functies in en gerelateerd aan het onderwijs, beleef ik momenteel als voorzitter van een raad van toezicht in de culturele sector veel plezier aan governance-vraagstukken. Hiervoor legde ik overigens een goede basis met een gedegen opleiding, die ik als alumnus goed bijhoud.

Al met al ben ik gepokt en gemazeld in de publieke sector, waar ik nog steeds van leer en die ik steeds weer met veel plezier help te verbeteren.

LEER MIJ BETER KENNEN


Op LinkedIn vind je meer over mijn opleidingen en werkervaring.
In deze podcast leer je mij kennen door het gesprek over inclusiviteit en mijn rol hierbij als bestuurder in het onderwijs en toezichthouder in de culturele sector.
In deze podcast leer je mij kennen door het gesprek over transitie, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
In het boek Durf te doen wat onbekend is (2021), het hoofdstuk Richting geven, vind je de weergave van het gesprek dat Ruimtehouders Hilde Swets en Roos van der Voort met mij voerden.

SAMENWERKING


Ik werk samen met Hilde Swets en Roos van der Voort. Zij zijn de eigenaar en directeur(en) van Ruimtehouders. Wij ontwikkelden gezamenlijk de masterclass voor bestuurders en directeuren Partners in vernieuwing. Een driedaagse masterclass waarvoor je je als duo (bijvoorbeeld bestuurder en directeur) inschrijft als je voor een verandering staat of er juist midden in zit.

Voor zover het er nog niet is, ontwikkelen we met Ruimtehouders graag dat wat jouw organisatie nodig heeft en je verder kan helpen.

Je kunt mij rechtstreeks inhuren of via Ruimtehouders, bijvoorbeeld als executive coach.

CONTACT


Vragen? Kennismaken? Samenwerken?
Het handigst is als je via Whatsapp of email contact zoekt,
vervolgens bel ik je zo snel mogelijk.

 + 31 6 12 46 23 67
 info@cobivanbeek.nl
 + 31 6 12 46 23 67